ESTELLE BOELSMA / DICHTER / BEELDEND KUNSTENAAR

IN SITU
VOGELPERSPECTIEF
APOREIA
BEELDVERSLAG
UMWELTEN

OVER / CONTACT

 


"Naast mystiek is deze bundel ook wetenschappelijk en klinisch te noemen: termen uit de biologie en de fysica worden veelvuldig gebruikt om bijvoorbeeld de groei van planten te beschrijven met mathematische beheersing. Maar steeds wordt de fysica verbonden met de metafysica: de werkelijkheid wordt niet onderzocht zoals ze zich aandient uit zintuiglijke of instrumentele waarneming, zoals de fysica doet, maar Boelsma gaat op zoek naar het wezen van die werkelijkheid en wat daarachter schuilgaat. Daarbij raakt ze in het gedicht van de dingen die een ontologische waarde hebben is het aantal maar beperkt even aan de ontologie, de filosofische leer die de gehele verstandelijke kennis haar oorsprong laat vinden in de aangeboren of onmiddellijke gekende idee van het zijn."

Hettie Marzal op Meander


Kore is te bestellen bij de Kaneelfabriek: https://kaneelfabriek.nl/auteurs/over: "alles is een onderbreking van de lege ruimte"

'ik concludeer dat alles altijd verplaatst; de dingen in de kamer, de ruimte in de kamer, de ruimte in de dingen, ik verplaats me door de ruimte, ik verplaats lucht, mijn mond verplaatst klanken woorden, mijn handen verplaatsen lucht, mijn gedachten verplaatsen naar papier'


‘Met woorden en gebaren zoekt zij haar plaats in het universum, dat vaak beperkt wordt tot een kamer. In een minimaal decor wordt verlangd naar een minimaal bewustzijn, naar vervagen, vervloeien, naar het vegetale, werkelijke worden. Het zorgt, hoe vreemd dat ook mag klinken, voor een spannend schouwspel, waarop de lezer die de tijd wil nemen om de ogen te laten wennen niet snel uitgekeken raakt.’ – Anneleen de Coux in de Poëziekrant


de bundel 'alles is een onderbreking van de lege ruimte' is niet meer te bestellen.

 


///


kore

recensie Remco Eggers over Kore

interview en gedicht door Pieter Pluijgers.

Recensie: Annelie David op ooteoote over Kore

Recensie: Alain Delmotte over Kore op de boekhouding

Recensie: Hettie Marzal op Meander Magazine over Kore

gedicht uit Kore te lezen op Yes the Void

gedichten op Soundcloud Kore///


In het meinummer 2019 van de Poeziekrant staan drie gedichten.

Jeroen van Heuvel over een gedicht in 10x10 door literair tijdschrift Extaze in Ooteoote

Klecks leest Tirade 467

HARM HENDRIK TEN NAPEL

"In de tweede strofe maakt Boelsma een tegenbeweging, die eigenlijk veel lijkt op de manier waarop Deleuze en Guattari verzet leveren tegen elke reductie – binnen hun project was dat bijvoorbeeld het terugbrengen van allerlei psychologische levens tot het oedipuscomplex. Door zich te richten op de meervoudigheid van elk ding op zichzelf kan Boelsma ontdekken dat niets tot slechts een aspect van iets anders gedacht kan worden. Neem bijvoorbeeld een brood. Boelsma telt de ‘kruimels die een brood zijn’, ‘kruimels / die een brood een brood maken’. Ritmisch benadrukt ze zowel de veelheid aan kruimels als de meervoudigheid van het brood. De kruimels maken het brood en tegelijk: een kruimel is pas los van het brood een kruimel; op zichzelf. Het brood, anderzijds, kan worden verkruimeld – maar het is zelf meer dan slechts een verzameling beetjes en stukjes."


///


In het julinummer van Tirade (2017) staan vier gedichten en een beschouwing door Harm Hendrik ten Napel

RECENSIE: door Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer.
Maria Barnas in Tubelight over 'alles is een onderbreking van de lege ruimte'.

RECENSIE: Ivan Sacharov op Meander Magazine

INTERVIEW: door Lennert Ras op Meander Magazine

TEGELTJE IN TROUW

Lees hier een bespreking van de bundel door Ruben Hofma in Liter

In het augustusnummer (2016) van Tirade staan vier gedichten waarvan twee nog niet eerder gepubliceerd.

RECENSIE: door Anneleen de Coux in de Poeziekrant nummer 4, 2016.


  contact: estelleboelsma [at] gmail (dot) com


© Estelle Boelsma 2021